Casual Project Workers Llandudno Junction

We are seeking Casual Project Workers at our Cornerstone Project in Llandudno Junction

 

Post :

Project Worker Casual

Location

Cornerstone Holborn House Glyn Y Marl Llandudno Junction

Salary :

£8.43 per hour  +sleep in allowance £30 covering 8 hours per night

Hours

0+ hrs plus sleep-in duties as required for shift cover.

Qualifications :

No specific formal qualifications required, previous experience and knowledge of Homelessness, accommodation projects and voluntary services would be advantageous. Basic Food Hygiene Certificate is required. NVQ 2 Training towards NVQ level 3

Special duties :

Unsociable hours of work in accordance with the needs of the Project are required.

 Casual workers required as and when to assist in the day to day operation of a  supported accommodation project for up to 7 men 18+yr olds.  Assisting in the provision of a comprehensive programme to enable service users with Homeless related problems to reach their full potential and to assist in the development of that programme and the overall ethos of the trust. Includes domestic duties cleaning preparing rooms for new service users and food preparation.

 

Prosiect 'Sanctuary Cornerstone'

Swydd:

Gweithwyr Prosiect Achlysurol

Oriau dyletswydd:

0+ oriau a dyletswyddau cysgu i mewn yn ôl yr angen i gyflenwi sifftiau

Cymwysterau:

Ni fyddi unrhyw gymwysterau ffurfiol penodol yn ofynnol, profiad blaenorol a gwybodaeth am Ddigartrefedd, prosiectau llety a gwasanaethau gwirfoddol yn fanteisiol. Mae angen Tystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol. NVQ 2 a hyfforddiant tuag at NVQ lefel 3

Dyletswyddau arbennig:

Efallai y bydd angen gweithio oriau anghymdeithasol yn ôl anghenion yr hostel.

Atebol i:

Yr Elusen a'r Pwyllgor Rheoli, y Rheolwr a phob grŵp cefnogol.

Yn gyfrifol am:

Cynorthwyo â gweithrediad lety wedi'i gynorthwyo am hyd at 7 *dyn dros 18 oed o ddydd i ddydd.

Pwrpas ac Amcanion y Swydd.

Mae angen gweithwyr Achlysurol yn ôl yr angen i gynorthwyo â phrosiect llety wedi'i gefnogi ar gyfer hyd at 7 *dyn 18 oed a throsodd o ddydd i ddydd. Cynorthwyo â darparu rhaglen gynhwysfawr  i alluogi defnyddwyr y gwasanaeth â phroblemau perthnasol i ddigartrefedd i gyrraedd eu potensial llawn ac i gynorthwyo â datblygu'r rhaglen a'r ethos cyffredinol yr ymddiriedolaeth. Gan gynnwys dyletswyddau domestig, glanhau a pharatoi ystafelloedd ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth newydd a pharatoi bwyd.

Information

Job Description
Person Specification
Application Form
Equal Opprtunities Monitoring form

Complete application form and return to

[email protected] with CS004 as the subject


Sanctuary Trust works with homelessness and homeless related poverty and emergency homeless issues. God's Sanctuary was the vision of Sheila Halsall after seeing the level of homelessness Rochdale and later the homelessness Conwy and the substance misuse such as Drugs and Alcohol. By Providing emergency shelter for the homeless in supported housing services funded mainly through Supporting People we assist other providers such as Shelter homelessness, Petrus and Stepping Stones who are also supporting people through women's and men's hostels and floating support. We also have STEP Emergency overnight provision. With our work in Wales we partner with Welsh Assembly Government (WAG) as they provide financial help for homeless through emergency shelter and their Supporting People funds. There are different kinds of accommodation available but what is needed is good quality supported accommodation with a strong business and development plan. We have also provided consultancy service to help others move closer to an answer to homelessness. Our social enterprise company, Sanctuary Trust Enterprises runs Noah's Ark Play Centre, The Storehouse Charity Shop.